Światowy Lider

Profesjonalnych narzędzi badawczych stosowanych z sukcesem w biznesie otworzył swoje biuro w Polsce!

Skontaktuj się z nami

Odkryj Nasze Narzędzia

DISC

DISC

ZACHOWANIE

Poznanie własnego stylu zachowania oraz stylu zachowania innych.

WPMOT

WPMOT

MOTYWACJE

Określenie co motywuje każdego pracownika.

TALENT INSIGHTS

TALENT INSIGHTS

ZACHOWANIA I MOTYWACJE

Rozpoznanie stylów zachowania i czynników motywacji.

PTSI

PTSI

UMIEJETNOSCI

Poznanie indywidualnych umiejętności i potencjału.

EQ

EQ

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Poznanie i wykorzystanie emocji w procesie decyzyjnym.

Co Kryje Się Za Naszymi Narzędziami

DISC

Do czego służy metoda DISC?

Poznanie własnego stylu zachowania oraz stylu zachowania innych.

Narzędzie bada styl zachowania respondenta w oparciu o zróżnicowaną analizę jego stylu naturalnego oraz stylu adaptowanego. Jaki jest jego styl komunikacji? Jaki wykazuje poziom elastyczności zachowania? Model opiera się na ocenie emocji będących źródłem energii do działania. To podejście pozwala określić obszary stresu i braku efektywności respondenta.

Dlaczego warto stosować to narzędzie?

 • Pozwala lepiej poznać samego siebie aby zidentyfikować swoje możliwości, a także poznać i zaakceptować swoje ograniczenia w relacjach z innymi.
 • Pomaga zespołowi określić swoje mocne strony, obszary komplementarne i ewentualne ryzyka wymagające uwagi.
 • Umożliwia stworzenie dynamiki zespołowej opartej na prostym i łatwo przyswajalnym modelu.
 • Oferuje «klucz» do odczytania i zrozumienia sposobu funkcjonowania «klientów» wewnętrznych.
 • Analizuje jak być efektywnym w swojej pracy, a także w budowaniu zespołu.

WPMOT

Co motywuje ludzi?

Określenie co motywuje każdego pracownika.

Narzędzie służy ocenie czynników motywacji respondenta wynikającej przede wszystkim z jego systemu wartości oraz postaw. To podejście pozwala zrozumieć co skłania respondenta do działania, jakie są siły sprawcze jego zachowania w danym kontekście, czyli jakie stanowisko będzie sprzyjało ujawnieniu się jego cech przywódczych. Zrozumienie czynników motywacji to klucz do zrozumienia systemu wartości respondenta i tym samym do zapobiegania konfliktom wartości między jego stanowiskiem, przedsiębiorstwem i nim samym. Ten kwestionariusz w połączeniu z narzędziem DISC pozwala określić styl zarządzania danej osoby.

Dlaczego warto stosować to narzędzie?

 • Pozwala ograniczyć rotację pracowników.
 • Zapewnia lepsze zadowolenie z pracy.
 • Umożliwia zapobieganie konfliktom.
 • Ułatwia zbudowanie skutecznego zespołu.
 • Pozwala odkryć swój styl zarządzania.

TALENT INSIGHTS

W jaki sposób działamy i dlaczego?

Rozpoznanie stylów zachowania i czynników motywacji.

Synergiczne połączenie analizy czynników motywacji i zachowania pozwala osiągnąć lepszy poziom indywidualnej i zbiorowej efektywności. Kwestionariusz obejmujący badanie DISC i WPMOT umożliwia rozpoznanie zaangażowania i potencjału respondenta.

Dlaczego warto stosować to narzędzie?

 • Pozwala lepiej poznać samego siebie aby zidentyfikować swoje możliwości, a także poznać i zaakceptować swoje ograniczenia w relacjach z innymi.
 • Umożliwia stworzenie dynamiki zespołowej opartej na prostym i łatwo przyswajalnym modelu.
 • Analizuje jak być efektywnym w swojej pracy, a także w budowaniu zespołu.
 • Zapewnia lepsze zadowolenie z pracy.
 • Pozwala ograniczyć konflikty.
 • Pozwala zbudować skuteczny zespół.

PTSI

Jakie są nasze indywidualne umiejętności?

Poznanie indywidualnych umiejętności i potencjału.

Model opiera się na schemacie umysłowym, jakim kieruje się dana osoba przy podejmowaniu odpowiedzialnych i świadomych decyzji. Narzędzie umożliwia pomiar osobistych umiejętności związanych z podstawowymi dziedzinami życia zawodowego i sporządzenie na tej podstawie stosownej klasyfikacji począwszy od umiejętności, które zostały najlepiej opanowane do tych potencjalnych, które dopiero mają szansę się rozwinąć.

Dlaczego warto stosować to narzędzie?

 • Służy do analizy porównawczej talentów.
 • Umożliwia podejmowanie obiektywnych krótko, średnio i długoterminowych decyzji.
 • Uzupełnia ocenę stylów zachowań.
 • Pozwala badanej osobie lepiej zrozumieć odniesione sukcesy i porażki oraz zwiększyć wiarę w siebie.
 • Pozwala rekruterowi na opracowanie scenariusza rozmowy, a tym samym umożliwia oszczędność.
 • Czasu oraz zwiększenie niezawodności i równowagi procesu rekrutacyjnego.

EQ

Jak panujemy nad emocjami?

Poznanie i wykorzystanie emocji w procesie decyzyjnym.

W świetle obecnych badań inteligencja emocjonalna odpowiada za 70% sukcesu zawodowego. W jaki sposób kompetencje emocjonalne są źródłem poszczególnych zdolności? Osobiste kompetencje wzmacniają, kompensują lub uniemożliwiają mobilizację kompetencji umysłowych. Iloraz emocjonalny odzwierciedla zdolność do podejmowania właściwych decyzji w kontekście nieustannych zmian, pod wpływem silnych nacisków.

Dlaczego warto stosować to narzędzie?

 • Pozwala wykraczać poza możliwe do zaobserwowania zachowanie.
 • Stawia emocje w centrum procesu decyzyjnego.
 • Umożliwia określenie potencjalnych kierunków rozwoju.
 • Bada dojrzałość emocjonalną

Kontakt